Internet of Things (iot) คืออะไร
|

Internet of Things (iot) คืออะไร

Internet of Things (iot) คือ อินเตอร์เน็ตสำหรับทุกสิ่ง โดยที่ทุกอย่างสามารถเชื่อมถึงกันได้ด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยน้อยที่สุด มนุษย์จะทำหน้าที่แค่สั่งงานอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วที่เหลือตัวอุปกรณ์จะไปจัดการเอง ตัวอย่างง่ายๆ เช่น เราใช้แอพมือถือในการเปิด – ปิดไฟในห้อง